theridecy
freedom soundsystem
adventurecy
bouldering
Pedr Parsonson Art

Allan ymhob tywydd. Cythreuliaid yn chwarae’r diawl. Dan ni’n llamu oddi ar llethrau. Wynebu ofnau. Yn dringo carneddau i gael gwefr trwy’n gwythiennau wrth gyrraedd y copa. Y gwynt, y gwahaniaeth rhwng yr iseldiroedd cynnes ac esmwyth a’r purdeb hagr uwchlaw. Dan ni’n nabod y lle ‘ma. Fel cefn ein llaw. Ni ydi’r lle ‘ma. Tonnau du a gwyn clogwynni’r stormydd, y graig yn y niwl llaith, y faen boeth, strydoedd y trefi bychain carregog lle mae sglefyrddau a phramiau yn sgrialu. Dyna pwy ydan ni. Nid taeogion trwsiadus y taflenni twristiaeth.

Y ni ydi’r gro, y ni ydi’r galon.

Y ni ydi’r GRAEN
Jack Meeks Surfs
Wild Swimming Nat
Graen - North Wales
Surf Llyn
Rhifyn #3 / Gwanwyn

Croeso’n ôl i fywyd.

Mae gwyntoedd chwerw’r gaeaf wedi tawelu a’r caeau yn llawn o ŵyn bach, yn dawnsio a phrancio wrth eu boddau efo’r Gwanwyn. Mae’r clociau wedi eu troi ac mae nosweithiau tywyll y gaeaf bron yn angof, a dan ni’n ôl ar y creigiau go iawn unwaith eto, yn finiog a pheryglus ar ôl y waliau dringo esmwyth a diogel. Wnaiff y môr ddim cynhesu am sbel eto, ond bydd tonnau i’w taclo, adar sy’n mudo’n dod adref am yr haf, dail ar y coed, gwyliau, partïon a theithiau gwersylla.  Ffrindiau, dan ni wedi goroesi gaeaf hir arall, ac mae hi’n amser mynd allan i chwarae.

Rhifyn#2 / Gaeaf

Yr un gwlyb

Ar chwal a hollol wallgo’, mae tymor y gaeaf wedi dilyn ei drywydd o’r Hydref i Ragfyr i Fawrth, a’r glaw’n syrthio’n syrffedus….Pob golygfa wedi ei chymylu gan y glaw sy’n pistyllio. Pan fo’r haul yn taro cipolwg trwy’r cymylau, mae’n ein dallu…Dydi gwylio sêr yn ddim ond atgof bellach… Yna, yn sydyn, eira a phedwar diwrnod o haul a’r awyr yn gynfas glas gloyw. Mae antur y gaeaf wedi’n cyrraedd ni, ond dim ond am sbel cyn i’r diferion lletraws ddod yn ôl  i’n chwipio.