Beacon

BOULDER JAM

  Jodie
  Jodie

Mae’r digwyddiadau Beacon Boulder Jam wedi bod yn wych. Nosweithiau’n llawn o ddringwyr brwdfrydig a chefnogol.

Yr hyn sy’n grêt am y digwyddiadau ydi nad ydyn nhw’n gystadlaethau cystadleuol ac mae unrhyw un o unrhyw allu yn gallu trio. Mwynhad ydi nod y digwyddiad yn fwy na dim.

Dyma ddigwyddiad y dylai pawb fynd iddo fo!