Fel criw o unigolion o Fangor sy’n caru reggae, mae’r

FREEDOM SOUNDSYSTEM

  Papa Simon    Felix Wyer

Freedom Soundsystem wedi bod yn chwalu neuaddau dawns ar draws Gogledd Cymru...

…a thu hwnt, gyda detholiad ffrwydrol o ganeuon newydd, ffres, hen glasuron ‘roots,’ a chaneuon unigryw ‘dublate.’ Dros y blynyddoedd, mae Soundsystem cartref y criw wedi tyfu’n gyson ynghyd â’i ‘ enw da am ansawdd sain a’u pwysau bas trwm.

SWN HAF
Gweld Freedom Soundsystem

Glass Butter 
Beach
14eg o Awst

Yng Ngŵyl Ymylol Llangollen
cefnogi Lee ’Scratch’ Perry
25ain o Orffennaf