Beth sydd mlaen

Gwyliau

  HAZEL HUGHES

27.07.15

llangollen fringe festival

Gŵyl gerddoriaeth, dawns a chelfyddydau a leoli’r yn Llangollen. Uchafbwyntiau yn cynnwys: Lee Scratch Perry a bandiau lleol Tacsi a Freedom Sounds.

llangollenfringe.co.uk

27.07.15

dh-ffest blaenau ffestiniog

Cystadleuaeth Beicio lawr rallt Antur Stiniog. Cofrestrwch drwy wefan British Cycling.

Yn ogystal, fe fydd yna nifer o fandiau yn chwarae yn y dref gyda’r diweddglo yn Cellb.

anturstiniog.com

01.08.15

agoriad surf snowdonia wavegarden

12-15.08.15

Glass Butter Beach

Gŵyl gerddoriaeth ar y traeth gyda phwyslais ar greadigrwydd, cerddoriaeth eclectig, ffrindiau da a bywyd lan mor.

glassbutterbeach.com

03-06.09.15

festival no.6

Gwledd o gerddoriaeth, celfyddydau ac adloniant ym Mhortmeirion sef lleoliad y gyfres deledu gwlt, ‘The Prisoner’.

festivalnumber6.com

11-14.09.15

audio farm - hendre hall

Digwyddiad unigryw sy’n cyfuno cerddoriaeth, celf, diwylliant ac ymwybyddiaeth i mewn i ymgynulliad cymunedol o gerddoriaeth a chreadigrwydd.

vibes gŵyl

 HAZEL HUGHES @ YMUNO FESTIVAL