Pencampwraig Caiacio Cymru

Lowri Davies

 Lowri Davies
 Lowri Davies

Mae Lowri Davies yn un o’r padlwyr a hyfforddwyr mwyaf blaengar ym Mhrydain.

Mae’r Gymraes o Langollen wedi cynrychioli ei gwlad am sawl blwyddyn bellach yn caiacio rhydd, gan ennill medalau aur yn y pencampwriaethau Prydeinig yn ogystal ag Ewropeaidd. Mae hi hefyd wedi cynrychioli Prydain o fewn rasio rafftio dŵr gwyn a rasys caiacio eithafol ledled y byd, gan ychwanegu rhagor o fedalau at ei chasgliad.

Graen “Wyt ti’n meddwl bod tirwedd ac amgylchfyd unigryw Cymru wedi dy helpu di i ddod yn Pencampwraig Caiacio?”
Heb os! Mae gan Cymru rai o’r afonydd dŵr gwyn gorau yn y byd, ar gyfer bob gallu, a dim ond glaw maen nhw ei angen er mwyn iddyn nhw gyrraedd y cyflwr perffaith, a dydan ni ddim yn brin o hwnnw. Os ydi’r afonydd yn sych, mae gynnon ni Dryweryn wedi ei ryddhau o’r argae, syrff gwych a thonnau gwych yn cael eu creu gan y llanw; hefyd cwrs dŵr gwyn o law dyn i lawr yng Nghaerdydd. Mae gan fy afon leol i, y Ddyfrdwy, donnau i’w syrffio trwy gydol y flwyddyn, waeth bynnag y lefelau.

Graen “Rwyt ti’n teithio ar draws y byd i fynd i gaiacio. Sut mae Cymru yn cymharu efo hynny?”
Dw i’n lwcus o allu mynd i gaiacio mewn llefydd trawiadol, gan gynnwys ceunentydd anghysbell, ceunentydd mawr mewn jynglau ac ar afonydd efo dŵr gwyrddlas, ond dw i wastad yn falch o ddod yn ôl i Gymru. Mae’r tirlun yn gae chwarae anhygoel, a phobl fan hyn yn fwy na nunlle ydi’r rhai gorau i dreulio antur efo nhw.

Yn ddiweddar, mae Lowri wedi cystadlu yng ngŵyl yr Afon Nil yn Uganda a oedd yn cynnwys ras ddycnwch 40cilometr, ras rydd (yn perfformio neidiadau a thriciau efo’r caiac ar don fawr) gan orffen efo ras i lawr rhaeadr anferth gradd 5. Roedd caiacwyr o bob cwr yno yn ogystal â digonedd o gaiacwyr lleol sy’n gweithio ar yr afon bob dydd, yn gwneud buddugoliaethau Lowri, gan gynnwys yr orau drwy gydol y gystadleuaeth yn rhai heb eu hail! Mae ennill hwn wedi sicrhau lle iddi yn y gystadleuaeth mawr ei pharch gwahoddiad-yn-unig yn y Grand Prix yng ngwanwyn 2017. Y hi fydd y caiacwr Cymraeg cyntaf erioed i fod yno!

Rydym hefyd wedi cael gwybod bod Lowri yn dipyn o giamstar ar feicio mynydd, sgio powdr efo’r ddau sgi a sglefwrdd eira ac yn feistr ar fowldro hefyd….Mae’r hogan yma yn werth chweil!