Gogledd Cymru

Sglefrio

 Dafydd Williams
 Dafydd Williams

Mae ‘na sîn sglefrio wych yng ngogledd Cymru.

Heb fod yn or-gyhoeddus ac mae ychydig yn indi oherwydd y diffyg parciau sglefrio. Mae pawb yn y sîn sglefrio yn ‘nabod ei gilydd ac mae hi’n gymuned wych.

Mae’r diffyg parciau wedi ein gwthio ni ar y stryd a dw i’n amau bod hyn wedi rhoi agwedd gwahanol i ddiwylliant sglefrio yng ngogledd Cymru. Dan ni’n aml yn creu ardal sglefrio o wrthrychau a llefydd ar hap, neu weithiau mi gawn ni sesiwn sglefrio lawn yn sglefrio ar fainc yn y safle bysiau. Dw i’n licio’r agwedd ‘mynd amdani a’i greu ein hunain’ sydd gan y sglefriwyr yma – o drefnu cystadlaethau, sglefrio ar y cyd a dathlu diwrnod ‘dos i sglefrio’.